Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.np Urzędy Miast Referaty Mienia Skarbu Państwa

Kogo dotyczy  

Obywatel
Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o ustanowienie służebności
  • Dokumenty wskazane prawem lokalnym
Czas realizacji  

Min. 3 miesiące.

Opłaty  

Właściciel nieruchomości, na rzecz której ustanowiona jest służebność wnosi jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności oraz pokrywa wszelkich kosztów związane z ustanowieniem tej służebności (koszty sporządzenia operatu szacunkowego, koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej)

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa

Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa.