Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sporządzenie studium/ zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa pozwalająca złożyć wniosek o sporządzenie studium / zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby chcące złożyć wniosek o sporządzenie studium / zmiany studium / uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o sporządzenie/zmianę studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie studium / zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Sporządzenie studium / zmiana studium

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sporządzenie studium/ zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie studium/ zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa pozwalająca złożyć wniosek o sporządzenie studium / zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego