Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/02/26/13334
26.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
T
2024/02/26/13333
26.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
2024/02/26/13332
26.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
2024/02/26/13331
26.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
T
2024/02/26/13330
26.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
T
2024/02/23/13329
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom
T
2024/02/23/13328
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
T
2024/02/23/13327
23.02.2024
MIASTO PRUSZKÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/dziełek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku
T
2024/02/23/13326
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
T
2024/02/23/13325
23.02.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8E(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK - wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13150