Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/03/27/12355
27.03.2023
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór wniosku o zwrot / zaliczenie na poczet / przeksięgowanie nadpłaty podatku
T
2023/03/27/12354
27.03.2023
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/o objęciu nieruchomości obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji
T
2023/03/27/12353
27.03.2023
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2023/03/27/12352
27.03.2023
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
T
2023/03/24/12351
24.03.2023
URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2023/03/24/12350
24.03.2023
URZĄD GMINY W SZTUTOWIE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
T
2023/03/24/12349
24.03.2023
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki na urodzone dziecko
T
2023/03/24/12348
24.03.2023
URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
Wzór wniosku o przekwalifikowanie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
T
2023/03/24/12347
24.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
T
2023/03/24/12346
24.03.2023
ZWIĄZEK CELOWY GMIN MG-6 Z/S W GORZOWIE WLKP.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12171