Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/07/19/13470
19.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
T
2024/07/19/13469
19.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
T
2024/07/19/13468
19.07.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-ZP(2) ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA LUB UDZIAŁU W NIM
T
2024/07/18/13467
18.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2024/07/18/13466
18.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i/lub o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
T
2024/07/17/13465
17.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wystąpienie z inicjatywą o nadanie "Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
T
2024/07/16/13464
16.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o zmianę imienia/nazwiska/nazwiska rodowego
T
2024/07/15/13463
15.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych
T
2024/07/12/13462
12.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia wyrobów azbestowych na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
T
2024/07/12/13461
12.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew stanowiących złomy i wywroty
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13286