Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/02/23/13329
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom
T
2024/02/23/13328
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
T
2024/02/23/13327
23.02.2024
MIASTO PRUSZKÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/dziełek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku
T
2024/02/23/13326
23.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
T
2024/02/23/13325
23.02.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8E(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK - wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 r.
T
2024/02/23/13324
23.02.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8E(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK - wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.
T
2024/02/22/13323
22.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
T
2024/02/22/13322
22.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór zgłoszenia zmian danych w Ewidencji Gruntów i Budynków
T
2024/02/22/13321
22.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2024/02/22/13320
22.02.2024
MIASTO PRUSZKÓW
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13145