Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/11/28/13040
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
T
2023/11/28/13039
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (gminnej)
T
2023/11/28/13038
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości/wielkości gospodarstwa rolnego/powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych
T
2023/11/28/13037
28.11.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36LS(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) ZA ROK PODATKOWY - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/11/27/13036
27.11.2023
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2023/11/27/13035
27.11.2023
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór wniosku o przeksięgowanie/zwrot nadpłaty z tytułu podatków
T
2023/11/23/13034
23.11.2023
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór wniosku w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
T
2023/11/23/13033
23.11.2023
URZĄD MIEJSKI W ŁASKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, potwierdzającego, że nie jestem podatnikiem podatku rolnego z gospodarstwa rolnego
T
2023/11/23/13032
23.11.2023
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór zgłoszenia zmian i wniosek o ich wprowadzenie do operatu ewidencji gruntów i budynków
T
2023/11/22/13031
22.11.2023
GMINA NEKLA
Wzór zgłoszenia do rejestru zbiorników bezodpływowych / przydomowych oczyszczalni ścieków
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12856