Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/06/11/7927
11.06.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
T
2019/06/11/7926
11.06.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
T
2019/06/11/7925
11.06.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
T
2019/06/11/7924
11.06.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4