Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/09/23/10906
23.09.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2021/09/20/10905
20.09.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
T
2021/09/20/10904
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2021/09/20/10903
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2021/09/20/10902
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2021/09/20/10901
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2021/09/20/10900
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
T
2021/09/20/10899
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej
T
2021/09/20/10898
20.09.2021
URZĄD GMINY DOMANIÓW
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego w pasie drogowym
T
2021/09/17/10897
17.09.2021
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, i powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10722