Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/06/18/10716
18.06.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-C(3) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
T
2021/06/18/10715
18.06.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-P(3) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
T
2021/06/18/10714
18.06.2021
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/06/18/10713
18.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie ujawnienia/wykreślenia adresu
T
2021/06/18/10712
18.06.2021
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/06/18/10711
18.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia cywilnego zarządcy drogi – szkoda na osobie
T
2021/06/17/10710
17.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie zmiany nazwiska
T
2021/06/17/10709
17.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o inwestycjach zwiększających odporność ekosystemów leśnych - potwierdzającego, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
T
2021/06/17/10708
17.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego niezgłoszenia sprzeciwu do projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
T
2021/06/17/10707
17.06.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie ujawnienia/wykreślenia nazwy firmy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10532