Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/06/19/7995
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o długości sieci dróg powiatowych
T
2019/06/19/7994
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór zgłoszenia uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej
T
2019/06/19/7993
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
T
2019/06/19/7992
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór zawiadomienia o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
T
2019/06/19/7991
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy
T
2019/06/19/7990
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór zgłoszenia zakończenia robót w pasie drogowym
T
2019/06/19/7989
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu tymczasowej / stałej organizacji ruchu na drodze gminnej / powiatowej
T
2019/06/19/7988
19.06.2019
GMINA BIERUŃ
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/06/18/7987
18.06.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór informacji na podatek leśny
T
2019/06/18/7986
18.06.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 7811