Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/05/13/10638
13.05.2021
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2021/05/13/10637
13.05.2021
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dofinansowanie w projekcie Własność intelektualna w Twojej firmie
T
2021/05/13/10636
13.05.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-C(3) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2021/05/13/10635
13.05.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-P(3) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2021/05/13/10634
13.05.2021
Urząd Miejski w Węgrowie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/05/06/10633
06.05.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2021/05/04/10632
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie postępowania egzekucyjnego (RD-8)
T
2021/05/04/10631
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą (EZZ)
T
2021/05/04/10630
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (USI)
T
2021/05/04/10629
04.05.2021
Urząd Gminy Lubin
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10454