Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/10/15/10997
15.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie wpłynąć na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
T
2021/10/15/10996
15.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
T
2021/10/15/10995
15.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego
T
2021/10/15/10994
15.10.2021
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2021/10/14/10993
14.10.2021
URZĄD MIASTA POZNANIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznania
T
2021/10/14/10992
14.10.2021
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na, której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2021/10/14/10991
14.10.2021
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
T
2021/10/14/10990
14.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej
T
2021/10/14/10989
14.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
T
2021/10/14/10988
14.10.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-26(2) INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10813