Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/06/18/5463
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
T
2018/06/18/5462
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa
T
2018/06/18/5461
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
T
2018/06/18/5460
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
T
2018/06/18/5459
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
2018/06/18/5458
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów
T
2018/06/18/5457
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
T
2018/06/18/5456
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2018/06/18/5455
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek o numerach ewidencyjnych
T
2018/06/18/5454
18.06.2018
URZĄD GMINY W CZEMPINIU
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5279