Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/06/24/8002
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór informacji na podatek leśny
T
2019/06/24/8001
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/06/24/8000
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór informacji na podatek rolny
T
2019/06/24/7999
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/06/24/7998
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/06/24/7997
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/06/24/7996
24.06.2019
GMINA ŚLESIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/06/19/7995
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o długości sieci dróg powiatowych
T
2019/06/19/7994
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór zgłoszenia uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej
T
2019/06/19/7993
19.06.2019
STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH
Wzór wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 7818