Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/03/22/12343
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2023/03/22/12342
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
T
2023/03/22/12341
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest
T
2023/03/22/12340
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o zmianę imienia/imion/nazwiska /nazwiska rodowego wnioskodawcy lub małoletniego dziecka
T
2023/03/22/12339
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków
T
2023/03/22/12338
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia
T
2023/03/22/12337
22.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2023/03/22/12336
22.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komorniki
T
2023/03/22/12335
22.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym
T
2023/03/22/12334
22.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komorniki
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12159