Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/01/21/10311
21.01.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(28) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2020 r.
T
2021/01/21/10310
21.01.2021
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia nieupoważnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości).
T
2021/01/21/10309
21.01.2021
URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/01/20/10308
20.01.2021
URZĄD GMINY W DĘBICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/01/20/10307
20.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego/sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – nieruchomości użytkowane jako niemieszkalne
T
2021/01/18/10306
18.01.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2021/01/15/10305
15.01.2021
URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2021/01/15/10304
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji z zasobów archiwalnych
T
2021/01/15/10303
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego
T
2021/01/15/10302
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o zmianę adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji - do celów podatkowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10127