Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/08/23/8418
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/08/23/8417
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2019/08/23/8416
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o przeniesienie środków finansowych w planie dochodów i wydatków
T
2019/08/23/8415
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2019/08/23/8414
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/08/23/8413
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/08/23/8412
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków
T
2019/08/23/8411
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2019/08/22/8410
22.08.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych
T
2019/08/20/8409
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8234