Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/09/29/12874
29.09.2023
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-W o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi
T
2023/09/29/12873
29.09.2023
URZĄD GMINY IZABELIN
Wzór wniosku o kartę uczestnictwa w zajęciach Centrum Kultury Izabelin
T
2023/09/29/12872
29.09.2023
URZĄD GMINY IZABELIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2023/09/29/12871
29.09.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
T
2023/09/28/12870
28.09.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19a § 1 Kodeksu wyborczego
T
2023/09/28/12869
28.09.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19 § 3 Kodeksu wyborczego
T
2023/09/28/12868
28.09.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-C(5) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/09/28/12867
28.09.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
TPR-P(5) INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - wzór stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/09/28/12866
28.09.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-R(17) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG STOSOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU CEIDG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/09/28/12865
28.09.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-R(17) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12690