Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/04/22/13408
22.04.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości)
T
2024/04/22/13407
22.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielność lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
T
2024/04/22/13406
22.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2024/04/19/13405
19.04.2024
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka
T
2024/04/19/13404
19.04.2024
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka
T
2024/04/19/13403
19.04.2024
URZĄD GMINY GARBÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/04/18/13402
18.04.2024
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/04/18/13401
18.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
T
2024/04/17/13400
17.04.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r.
T
2024/04/16/13399
16.04.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13224