Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska

Złożenie wniosku o wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Rodzin naturalnych, zastępczych posiadających troje lub więcej dzieci uczęszczających do przedszkola, uczących się bądź studiujących, pozostających na utrzymaniu rodziców od 4 do 25 roku życia, zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • zdjęcie osoby uprawnionej oraz dla dziecka uczęszczającego do przedszkola należy załączyć stosowne zaświadczenie
  • wniosek o wydanie karty imiennej Pobierz
  • AKDR osoby uprawnionej oraz swój dokument tożsamości, a w przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo AKDR rodzica lub opiekuna i jego dokument tożsamości
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

dla Rodziny 3 plus karta imienna ze zniżką 75% na przejazd za bilet na 30 lub 90 dni odpowiednio o wartości 24,00 zł lub 57,50 zł.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty imiennej na podstawi Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska i wydanie stosownej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej następuje wydanie karty imiennej z ulgą 75 % dla osoby uprawnionej na podstawie posiadania ważnej AKDR

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/wydanie karty imiennej AKDR

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • karta imienna
  • lokalny transport zbiorowy miasta Łodzi
  • AKDR
  • Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska

    Złożenie wniosku o wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny