Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Mieszkanie dla rozwoju Witkowice

Usługa umożliwia ubieganie się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I” w Kołobrzegu.
Aby ubiegać się o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I” należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju GKL01W wraz z załącznikami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Kołobrzegu

Kogo dotyczy  

Osoby mieszkające na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (z późn. zm.) (Dz. U. z 2024 r., poz. 506 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXIV/984/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I" w Kołobrzegu (Dz. U. z 2023 r., poz. 4338)
Wymagane dokumenty  
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji wraz z potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych druk GKL01-D04W
 • Oświadczenie o dochodach i okresie prowadzenia działalności gospodarczej (składają wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą), druk GKL01-D06W
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu druk GKL01-D02W
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów do wniosku o zawarcie umowy najmu druk GKL01-D05W
Czas realizacji  

W terminie 30 dni od złożenia wniosku w generatorze należy złożyć wypełnione dokumenty niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy najmu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Zawarcie umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Umowa najmu
  Podobne usługi  

  Mieszkanie dla rozwoju Witkowice

  Usługa umożliwia ubieganie się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I” w Kołobrzegu.
  Aby ubiegać się o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I” należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju GKL01W wraz z załącznikami.