Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny

Usługa umożliwia wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Namysłowa

Kogo dotyczy  

Mieszkańcy Gminy Namysłów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – aktualną legitymacją szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające status ucznia.
 • W przypadku rodzinnych domów dziecka – postanowienie sądu.
 • W przypadku opiekunów prawnych – postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku studentów do 24 r.ż. – legitymacja studencka lub zaświadczenie potwierdzające status studenta.
 • W przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • W przypadku rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku przez organ

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny uprawnia do skorzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez partnerów społecznych programu. Program ma na celu: 1. Promocję modelu rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 2. Wzmocnienie kondycji rodzin. 3. Zwiększenie rodzinom dostępności do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. 4. Wzmocnienie potencjału demograficznego i rozwojowego miasta.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie lub odmowa wydania karty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Namysłowska Karta Rodziny

  Wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny

  Usługa umożliwia wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny