Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Zarząd Dróg i Transportu
Zarząd Dróg i Transportu
Łódź (miasto), ul. Piotrkowska 173
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Usługa umożliwia złożenie formularza dotyczącego zgłoszenia szkody w pojeździe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdej osoby, której pojazd został uszkodzony w pasie drogowym w granicach Miasta Łodzi pozostającym we władaniu Zarządu Dróg i Transportu oraz każdej osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu w pasie drogowym w granicach Miasta Łodzi pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uzupełniająco notatka plicji, straży miejskiej, innej służby
 • Uzupełniająco oświadczenia ewentualnych świadków
 • Zdjęcia z miejsca zdarzenia z zaznaczoną przyczyną wystąpienia szkody (obligatoryjnie)
 • Formularz zawiadomienie o szkodzie w pojeździe powstałej w 2019 roku.pdf Pobierz
 • Formularz zawiadomienie o szkodzie w pojeździe powstałej w 2018 roku.pdf Pobierz
 • Formularz zawiadomienie o szkodzie w pojeździe powstałej w 2017 roku.pdf Pobierz
Czas realizacji  

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody ZDiT przekazuje pełną dokumentację do ubezpieczyciela.

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Decyzję w sprawie szkody podejmuje firma ubezpieczeniowa. Ewentualne odwołanie składa się bezpośrednio do ubezpieczyciela Miasta, która rozpatruje sprawę ponownie

Rezultat realizacji usługi  

Ocena merytoryczna zgłoszenia i przekazanie pełnej dokumentacji szkodowej do firmy ubezpieczeniowej w celu podjęcia decyzji odszkodowawczej

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie szkody, ewentualne wystąpienie o uzupełnienie dokumentacji,ocena merytoryczna szkody, przekazanie dokumentacji do ubezpieczyciela.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.zdit.uml.lodz.pl

Telefon   426384911
Fax   426384958
Słowa kluczowe  
 • Szkody
 • odszkodowania
 • Zgłoszenie szkody w pojeździe

  Usługa umożliwia złożenie formularza dotyczącego zgłoszenia szkody w pojeździe