Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Usługa „Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników” umożliwia przedstawienie aktualnego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników zarządzanych przez Departament Zarządu Dróg.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Wszystkich obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
Czas realizacji  

Indywidualnie po rozpatrzeniu wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Usługa „Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników” umożliwia przedstawienie aktualnego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników zarządzanych przez Departament Zarządu Dróg.