Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłaszanie uszkodzeń, napraw oraz utrzymanie czystości

Usługa umożliwia zgłaszanie uszkodzeń i napraw nawierzchni, dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych, obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów budowlanych oraz uwag dotyczących czystości i stanu sanitarno-porządkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
Czas realizacji  

Indywidualnie po rozpatrzeniu wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie zgłoszenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia , 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Realizacja zgłoszenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Zgłaszanie uszkodzeń, napraw oraz utrzymanie czystości

Usługa umożliwia zgłaszanie uszkodzeń i napraw nawierzchni, dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych, obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów budowlanych oraz uwag dotyczących czystości i stanu sanitarno-porządkowego.