Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie szkody na drodze powiatowej

Usługa umożliwia składanie wniosków o odszkodowanie szkody na drogach powiatowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostka samorządowa zarządzająca drogami powiatowymi

Kogo dotyczy  

Osoby, które poniosły szkodę na drodze powiatowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Inne dokumenty związane ze szkodą mogące mieć wpływ na realizację wniosku
 • Dokumenty związane ze szkodą (zdjęcia, notatka z Policji lub innych służb)
Czas realizacji  

Po uzyskaniu niezbędnych informacji od Poszkodowanego, dokumenty przekazywane są niezwłocznie do Ubezpieczyciela, który powinien wydać decyzje w przedmiotowej sprawie w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o szkodzie.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Decyzję w sprawie szkody wydaje Ubezpieczyciel. Odwołanie od decyzji bezpośrednio u Ubezpieczyciela.

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie wniosku do Ubezpieczyciela w celu uzyskania decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o przyznanie odszkodowania 2. Wstępna weryfikacja 3. Przekazanie wniosku do ubezpieczyciela.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odszkodowanie szkoda drogach powiatowych drogi powiatowe
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie szkody na drodze powiatowej

  Usługa umożliwia składanie wniosków o odszkodowanie szkody na drogach powiatowych.