Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenia specjalne na odcinkach dróg wojewódzkich Dolnego Śląska

Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z wydawaniem specjalnych pozwoleń np. identyfikatorów na wjazdy do strefy specjalnej i o ograniczonym ruchu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Podstawy prawne  
  Zarządzenie nr 47/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej na odcinkach dróg wojewódzkich Dolnego Śląska posiadających ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych wyrażone znakami zakazu
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu.
Czas realizacji  

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku w ciągu 14 dni od daty wpływu

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Pozwolenie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pozwolenia
 • specjalne
 • identyfikatory
 • Pozwolenia specjalne na odcinkach dróg wojewódzkich Dolnego Śląska

  Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z wydawaniem specjalnych pozwoleń np. identyfikatorów na wjazdy do strefy specjalnej i o ograniczonym ruchu