Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem usługi jest złożenie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ właściwy administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Czas realizacji  

Wniosek o wydanie decyzji ustanawiającej prawo trwałego zarządu rozpatruje się bez zbędnej zwłoki. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Podobne usługi  

Wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem usługi jest złożenie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu.