Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odszkodowanie za działki gruntu, przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich, wydzielone w wyniku podziału nieruchomości

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie odszkodowania za działki gruntu, przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich, wydzielone w wyniku podziału nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz z mapą
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
 • Wniosek
Czas realizacji  

Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od daty założenia księgi wieczystej i wpisu na rzecz województwa prawa własności do nieruchomości wyodrębnionej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Odwołanie nie przysługuje. W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania między właścicielem, a właściwym organem tj. Zarządem Województwa, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie odszkodowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Negocjacje. 4. Uzgodnienie odszkodowania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odszkodowanie działki grunt wydzielone podział nieruchomości poszerzenie dróg wojewódzkich

  Odszkodowanie za działki gruntu, przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich, wydzielone w wyniku podziału nieruchomości

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie odszkodowania za działki gruntu, przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich, wydzielone w wyniku podziału nieruchomości