Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Usługa umożliwia złożenie formularza dotyczącego zgłoszenia szkody w pojeździe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Każdej osoby, której pojazd został uszkodzony w pasie drogowym w granicach Miasta Łodzi pozostającym we władaniu Zarządu Dróg i Transportu oraz każdej osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu w pasie drogowym w granicach Miasta Łodzi pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Uzupełniająco notatka plicji, straży miejskiej, innej służby
  • Uzupełniająco oświadczenia ewentualnych świadków
  • Zdjęcia z miejsca zdarzenia z zaznaczoną przyczyną wystąpienia szkody (obligatoryjnie)
Czas realizacji  

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody ZDiT przekazuje pełną dokumentację do ubezpieczyciela.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Decyzję w sprawie szkody podejmuje firma ubezpieczeniowa. Ewentualne odwołanie składa się bezpośrednio do ubezpieczyciela Miasta, która rozpatruje sprawę ponownie

Rezultat realizacji usługi  

Ocena merytoryczna zgłoszenia i przekazanie pełnej dokumentacji szkodowej do firmy ubezpieczeniowej w celu podjęcia decyzji odszkodowawczej

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie szkody, ewentualne wystąpienie o uzupełnienie dokumentacji,ocena merytoryczna szkody, przekazanie dokumentacji do ubezpieczyciela.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Szkody
  • odszkodowania
  • Zgłoszenie szkody w pojeździe

    Usługa umożliwia złożenie formularza dotyczącego zgłoszenia szkody w pojeździe