Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością danej gminy

Prowadzenie postępowania w sprawie związanej z uzyskaniem odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg będących własnością danej gminy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne/ osoby prawne/ instytucje/ firmy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o zgłoszenie wypadku drogowego na drodze będącej własnością danej gminy.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym dana gmina gmina ma podpisaną umowę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Czas rozpatrywania sprawy. 3. Decyzja administracyjna.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   uzyskanie odszkodowania szkody w pojazdach szkody osobowe

  Zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością danej gminy

  Prowadzenie postępowania w sprawie związanej z uzyskaniem odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg będących własnością danej gminy.