Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Najem lokali użytkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • W przypadku lokali położonych w osiedlach wiejskich w trakcie postępowania wymagana będzie opinia właściwego Zarządu Osiedla. Dołączenie wymaganej opinii przyśpieszy tok postępowania
  • W sprawie odstąpienia od egzekwowania należności z tytułu opłat za lokal użytkowy najemca powinien udokumentować wysokość dochodów w swoim gospodarstwie domowym, za okres ostatnich 3–ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.