Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie obowiązkowych informacji dotyczących instruktorów/wykładowców

Zmiana danych w rejestrze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

Kogo dotyczy  

instruktorzy nauki jazdy/wykładowcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego,
 • Formularz zawiadomienia o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy,
 • Pełnomocnictwo
Czas realizacji  

W dniu złożenia zawiadomienia - niezwłocznie

Opłaty  

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wpisanie informacji do ewidencji instruktorów i wykładowców

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia 2. wpisanie informacji do ewidencji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zmiana danych
 • warsztaty dla instruktorów
 • obowiązki instruktorów i wykładowców
 • Zgłoszenie obowiązkowych informacji dotyczących instruktorów/wykładowców

  Zmiana danych w rejestrze