Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wykreślenie
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku do organu

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne