Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przetworzenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przetworzenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza – w przypadku gdy wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika, a pełnomocnik nie jest ujawniony w CEIDG
 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG -1 opatrzony własnoręcznym podpisem i złożony osobiście albo wysłany listem poleconym. Przesyłając wniosek listem poleconym na adres urzędu, własnoręczność podpisu wnioskodawcy na wniosku musi zostać potwierdzona przez notariusza Pobierz
Czas realizacji  

Nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku

Opłaty  

17,00 zł – od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Od czynności przetworzenia wniosku o wpis do CEDIG nie przysługuje odwołanie

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wpisu do CEIDG

Etapy realizacji usługi  

1. Wysyłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przetworzenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ceidg

  Przetworzenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Przetworzenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej