Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie fiszki wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020

Złożenie fiszki wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kogo dotyczy  

Beneficjent

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek przedsiębiorcy dotyczący finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020.
Czas realizacji  

Termin załatwienia sprawy zgodny z aktualnym Opisem systemu wdrażania PSF.

Opłaty  

Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy  

Zgodny z aktualnym Opisem systemu wdrażania PSF.

Rezultat realizacji usługi  

Prawidłowo złożona fiszka wniosku.

Etapy realizacji usługi  

1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny , po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy. 2. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP. 3. Beneficjent w celu uwierzytelnienia dokumentów musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Fiszka
 • usługa
 • dofinansowanie
 • PSF
 • Złożenie fiszki wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020

  Złożenie fiszki wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020.