Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Pasażer

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek, załaczniki w formie dokumentów Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

3 miesiące od dnia wystawienia dokumentu, zobowiązujacego do jej wystawienia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz anulowanie/podtrzymanie opłaty

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatryywania, zakończenie

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • transport
  • opłata dodatkowa
  • odwołanie
  • komunikacja
  • MPK
  • Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

    Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego