Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Pasażer

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek, załaczniki w formie dokumentów Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

3 miesiące od dnia wystawienia dokumentu, zobowiązujacego do jej wystawienia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz anulowanie/podtrzymanie opłaty

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • transport
 • opłata dodatkowa
 • odwołanie
 • komunikacja
 • MPK
 • Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

  Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego