Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Pasażer

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266)
 • Uchwała Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi z późn. zm. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1293)
Wymagane dokumenty  
  wniosek, załaczniki w formie dokumentów Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

3 miesiące od dnia wystawienia dokumentu, zobowiązujacego do jej wystawienia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz anulowanie/podtrzymanie opłaty

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatryywania, zakończenie

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • transport
 • opłata dodatkowa
 • odwołanie
 • komunikacja
 • MPK
 • Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

  Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.