Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych , przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych , przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dokumentacja z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
  • Wypis z planu , a w przypadku braku planu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Dokumenty dotyczące przebiegu planowanej inwestycji
  • Wypis z rejestru gruntów i odpis z KW
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zezwolenie przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych przewody urządzenia przesyłanie płynów przesyłanie pary przesyłanie gazów urządzenia łączności publicznej sygnalizacja podziemne użytkownik wieczysty

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych , przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych , przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody