Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgoda właściciela obiektu (oryginał).
 • Szkic usytuowania obiektu (oryginał).
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych (oryginał).
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (oryginał).
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu (oryginał).
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (analogicznie do terminu wydania pozwolenia na odbudowę) - art. 13 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Opłaty  

Opłata skarbowa: Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu
  Podobne usługi  

  Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.