Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie branżowego lub lokalizacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie uzgodnienia branżowego lub lokalizacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie uzgodnienia branżowego lub lokalizacyjnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie branżowego lub lokalizacyjnego
Podobne usługi  

Uzgodnienie branżowego lub lokalizacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie uzgodnienia branżowego lub lokalizacyjnego