Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy

Analiza przedłożonego opracowania projektowego, wydanie opinii sanitarnej, naliczenie opłaty.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, firma (inwestor, upoważniony przez inwestora projektant)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek, dokumentacja projektowa
Czas realizacji  

30 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty  

Kwota zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii w zakresie budowlanej dokumentacji projektowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie dokumentacji projektowej

  Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy

  Analiza przedłożonego opracowania projektowego, wydanie opinii sanitarnej, naliczenie opłaty.