Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie załatwił sprawy w terminie wynikającym z przepisów postępowania administracyjnego lub prowadzi postępowanie w sposób przewlekły, strona tego postępowania może wnieść zażalenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Jeżeli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uzna zażalenie za uzasadnione wyznaczy powiatowemu inspektorowi dodatkowy termin załatwienia sprawy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego

Kogo dotyczy  

Zażalenie przysługuje osobie fizycznej lub instytucji, która uczestniczy w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, wydane po rozpatrzeniu zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, nie służy zażalenie.

Jednakże, bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania może być przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zażalenia. 2. Rozpatrzenie zażalenia. 3. Wydanie postanowienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie załatwił sprawy w terminie wynikającym z przepisów postępowania administracyjnego lub prowadzi postępowanie w sposób przewlekły, strona tego postępowania może wnieść zażalenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Jeżeli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uzna zażalenie za uzasadnione wyznaczy powiatowemu inspektorowi dodatkowy termin załatwienia sprawy.