Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia
potwierdzającego płatnika podatku od nieruchomości / rolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji państwowej np. wójt, burmistrz(prezydent miasta), starosta.

Kogo dotyczy  

Płatników podatku od nieruchomości / rolnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty  

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego
Podobne usługi  

Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia
potwierdzającego płatnika podatku od nieruchomości / rolnego