Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Klientów chcących dokonać rejestracji elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację skrzynki kontaktowej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie informacji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie informacji dot. rejestracji elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania

Rejestracja elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/SEKAP, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.