Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
  • Projekt techniczny budynku
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych