Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Klientów chcących dokonać rejestracji numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację numeru telefonu komórkowego w systemie powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji - rejestracja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Rejestracja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.