Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o aktualizację numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia aktualizację numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Klientów chcących dokonać aktualizacji numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o aktualizację numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o aktualizację numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia aktualizację numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.