Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia elektronicznego wniosku o aktualizację adresu email w Systemie Powiadamiania, System umożliwia wysyłanie informacji dotyczących terminów płatności.
Usługa umożliwia aktualizację adresu email,
na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Klientów chcących dokonać aktualizacji adresu email w Systemie Powiadamiania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o aktualizację adresu email w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania

Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia elektronicznego wniosku o aktualizację adresu email w Systemie Powiadamiania, System umożliwia wysyłanie informacji dotyczących terminów płatności.
Usługa umożliwia aktualizację adresu email,
na który będą wysyłane informacje o terminach płatności dot. m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.