Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Usługę można zrealizować w wersji elektronicznej lub w formie pisemnej składając wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Dowód potwierdzający nabycie spadku.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Usługę można zrealizować w wersji elektronicznej lub w formie pisemnej składając wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.