Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o wysokości opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa na portalu www.epo.olsztyn.eu

Organ właściwy do realizacji usługi  

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Kogo dotyczy  

Kontrahent Urzęd Miasta Olsztyna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    dla osób prawnych: Wniosek o nadanie/ odebranie uprawnień do danych osoby prawnej w portalu EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna
Czas realizacji  

dla osób fizycznych: 1 dzień dla osób prawnych: 14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa na portalu www.epo.olsztyn.eu

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się na portal epo.olsztyn.eu przy wykorzystaniu profilu zaufanego. 2. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień (w przypadku osób prawnych). 3. Uzyskanie informacji o wysokości zobowiązań do opłaty wobec Gminy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • sprzedaż lokali mieszkalnych
  • sprzedaż nieruchomości gruntowych
  • sprzedaż lokali niemieszkalnych
  • informacja o wysokości opłat
  • Informacja o wysokości opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

    Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa na portalu www.epo.olsztyn.eu