Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru numerów porządkowych dla nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, prawne i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numerów porządkowych dla nieruchomości - kopie zawiadomień o nadaniu numeru porzadkowego
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

17 zł - wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia numeru porządkowego.
5 zł - wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.
Nie podlega opłacie skarbowej - wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości

Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru numerów porządkowych dla nieruchomości.