Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Usługa może być zrealizowana w formie elektronicznej lub w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku bezpośrednio w w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Usługa może być zrealizowana w formie elektronicznej lub w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku bezpośrednio w w wybranej instytucji publicznej.