Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.
W celu uzyskania prawidłowego zaświadczenia konieczne jest przedłożenie dokumentów umożliwiających stwierdzenie, jakiego rodzaju zobowiązanie zabezpiecza hipoteka (akt notarialny, decyzja), w jakiej księdze wieczystej jest wpisana (nr księgi).

Usługę możne zostać załatwiona w wersji elektronicznej oraz w formie pisemnej po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dostarczeniu go bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej* z tytułu wykupu nieruchomości
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • Akt notarialny nabycia nieruchomości od Gminy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

  Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.
  W celu uzyskania prawidłowego zaświadczenia konieczne jest przedłożenie dokumentów umożliwiających stwierdzenie, jakiego rodzaju zobowiązanie zabezpiecza hipoteka (akt notarialny, decyzja), w jakiej księdze wieczystej jest wpisana (nr księgi).

  Usługę możne zostać załatwiona w wersji elektronicznej oraz w formie pisemnej po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dostarczeniu go bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.