Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.
W celu uzyskania prawidłowego zaświadczenia konieczne jest przedłożenie dokumentów umożliwiających stwierdzenie, jakiego rodzaju zobowiązanie zabezpiecza hipoteka (akt notarialny, decyzja), w jakiej księdze wieczystej jest wpisana (nr księgi).

Usługę możne zostać załatwiona w wersji elektronicznej oraz w formie pisemnej po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dostarczeniu go bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej* z tytułu wykupu nieruchomości
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  • Akt notarialny nabycia nieruchomości od Gminy
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.
W celu uzyskania prawidłowego zaświadczenia konieczne jest przedłożenie dokumentów umożliwiających stwierdzenie, jakiego rodzaju zobowiązanie zabezpiecza hipoteka (akt notarialny, decyzja), w jakiej księdze wieczystej jest wpisana (nr księgi).

Usługę możne zostać załatwiona w wersji elektronicznej oraz w formie pisemnej po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dostarczeniu go bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.