Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabycie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Właściciele nieruchomości proponujący nabycie tej nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabycie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu .

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu
Podobne usługi  

Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabycie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu .