Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Montaż wodomierza dodatkowego(podlicznika)

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na montaż wodomierza dodatkowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej tj. w celu podlewania ogrodu, prowadzenia gospodarstwa rolnego i innym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Gmina Cegłów

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
    Dotyczy tylko Gminy Cegłów - Uchwała Nr XXI/128/12 Rady Gminy Cegłów z dn.29 marca 2012r.<br/>w sprawie uchwalenia regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

W ciągu2 dni roboczych od daty otrzymania

Opłaty  

wg cennika przedsiębiorstwa

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Montaż wodomierza dodatkowego(podlicznika)

Montaż wodomierza dodatkowego(podlicznika)

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na montaż wodomierza dodatkowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej tj. w celu podlewania ogrodu, prowadzenia gospodarstwa rolnego i innym.