Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Plan sytuacyjny z projektowanym przyłączem i siecią
 • Mapa zasadnicza (sytuacyjno – wysokościowa) w skali 1:500 lub 1:1000
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie projektu do uzgodnienia, 2. Weryfikacja projektu, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza
  Podobne usługi  

  Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza