Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie zadań samorządowych

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wystąpienie inwestora realizującego sieć szerokopasmową.
 • 2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. Projekt wniosku do wojewody, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z kopią załącznika graficznego (bez pozostałych załączników wymienionych w ustawie).
Czas realizacji  

21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Zgodnie z art. art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych nie wydanie opinii w terminie o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione - art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • regionalna sieć szerokopasmowa
 • Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie zadań samorządowych

  Wydanie opinii