Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządowych

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wystąpienie.
 • 2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. Projekt wniosku PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego do wojewody wraz z kopią załącznika graficznego w skali co najmniej 1:5000, o którym mowa w art. 9o ust 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (bez pozostałych załączników wymienionych w ustawie). Uwaga: W przypadku kolizji planowanej inwestycji kolejowej z drogami kategorii wojewódzkiej bądź nieruchomościami Zarządu Województwa – wskazane jest uprzednie uzyskanie warunków realizacji inwestycji bądź opinii ze strony Zarządu Dróg
Czas realizacji  

30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii Zgodnie z art. 9o ust. 4 ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym nie wydanie przedmiotowej opinii w/w terminie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione - art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie występuje

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • linie kolejowe
 • Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządowych

  Wydanie opinii