Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
2. Usługa dotyczy realizacji planu finansowego i harmonogramu rzeczowego zadania.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych
4. Szczegółowe zakres projektu jest określony w umowie na dofinansowanie, która jest podpisywana pomiędzy wojewodą a jednostka samorządu terytorialnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Jednostki Samorządu Terytorialnego (powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
  • Potwierdzenia opłacenia faktur wystawionych w ramach realizacji zadania
Czas realizacji  

Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia za rok ubiegły

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 2. Przyjęcie sprawozdania. 3. Rozliczenie realizacji zadań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
2. Usługa dotyczy realizacji planu finansowego i harmonogramu rzeczowego zadania.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych
4. Szczegółowe zakres projektu jest określony w umowie na dofinansowanie, która jest podpisywana pomiędzy wojewodą a jednostka samorządu terytorialnego