Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wystąpienie.
 • 2. Projektu wniosku do wojewody (bez załączników o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
 • 3. Załącznik graficzny w skali co najmniej 1:5000 zawierający określenie granic terenu objętego projektem wniosku.
Czas realizacji  

14 dni. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. nie wydanie przedmiotowej opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub PAŻP o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione - art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • lotnisko
 • inwestycja użytku publicznego
 • Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

  Wydanie opinii